9 thoughts on “Tin Nóng BBC 28/2/2020 | QUÁ GIAN XẢO VIỆT NAM TÁ HÓA VÌ LOẠI V.Ũ K.H.Í TRUNG QUỐC ÉP VN #E4U

  1. Có le nhưng Khoa ho. Gia trên the gioi là loài thú vật hay là loại an cức benh dịch hon cả thang mà khong tìm ra Nguyen nhan vay mà gọi la khoa học gia súng là súc vât

  2. Ai cũng biết cũng hiểu cũng thấy nhưng tại sao cứ xảy ra cần nước thì ko có khi ko cần thì nước tràn ngập vì ko có đàn anh bự can thiệp như ngoài biển

  3. Mấy ông già này trình bày ndung…ê-a-ngăc-ngứuu,thì nên lấy nhân viên mà trình bày chương trình….gì mà khổ sở thế!?

  4. Ác quá vi rút nó giết đáng đời Trời sẽ diệt bọn cộng sản tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *